Genetyka w literaturze

lekarze specjaliści > Genetyka > Genetyka w literaturze

Specjaliści Radzą

Genetyka w literaturze

Szersze informacje na temat genetyki można znaleźć w poniższej literaturze:

1. Ewa Bartnik, ABC genetyki, Prószyński i S-ka, Warszawa 1999

2. Jan M. Friedman, Genetyka, Urban & Partner, Wrocław 2002

3. Waldemar Lewiński, Genetyka, Operon, Reda 1997

4. P. C. Winter, G. I. Hickey, H. L. Fletcher, Genetyka, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa 2004

5. H. Fletcher, I. Hickey, P. Winter, Genetyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010

6. Eberhard Passarge, Genetyka: ilustrowany przewodnik, PZWL, Warszawa 2004

7. Lech Korniszewski, Genetyka medyczna, Oficyna Wydawnicza Akademii Medycznej, Warszawa 2006


Zobacz więcej >>

 

Polityka prywatności i polityka wykorzystania plików "cookies":

Drogi Użytkowniku, Telewolt sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych i na podstawie uzasadnionego interesu przetwarza na tej stronie pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony internetowej oraz do celów analitycznych. Więcej informacji można znaleźć na stronie tutaj.

 

medserwis.pl Telewolt Sp. z o.o. 00-671 W-wa, ul. Koszykowa 70 lok.2, tel.: 601 410 411, e-mail: medserwis@medserwis.pl